جمعه 4 اسفند 1402  

شرح وظایف گروه شبکه:

چکیده:.

 1. تنظیم، پیکربندی و نصب سیستم عامل سرور های فیزیکی و  مجازی
 2. مشاوره در خرید سرورها
 3. بررسی و تایید فنی سخت افزارهای مراکز
 4. بررسی و رفع ایراد و مانیتورینگ سخت افزاری تمام سرورهای hp
 5. تنظیم و نگهداشت سرویس های 1490و 1590 و 1690  و 190 وزارت خانه
 6. نگهداشت سرورهای ترمینال سرویس
 7. تنظیم و پیکربندی راه اندازی سامانه های اینترنتی و اینترانتی
 8. تنظیم vpn و پیکره بندی شهرستان ها بر روی بستر اینترانت
 9. نگهداشت سیستم عامل سرورهای HIS  تمام دانشگاه
 10. نگهداشت سیستم عامل تمام سرورها و سامانه های دانشگاه (نوبت دهی – استخدامی –دیتابیس های دانشگاه  recommendation و- ..
 11. اجرا و هماهنگی طرح شمس یکپارچه
 12. هماهنگی با تمام فرایند های مخابراتی و کانفیگ روتر ها و سوییچ های اینترانت مخابرات
 13. کانفیگ روتر و سوییچ های مراکز و  شهرستان ها
 14. پیکربندی و پیاده سازی سرویس هایی از قبیل :
 15. سرویس ایمیل
 16. سرویس Backup
 17. سرویس WSUS
 18. سرویس sccm
 19. سرویس FTP
 20. سرویس VPN
 21. سرویس SCOM
 22. سرویس Log Server
 23. و سایر سرویس مانند : DHCP , DNS, CA, Active Directory