جمعه 4 اسفند 1402  

شرح وظایف واحد سخت افزار :

چکیده:.

1.طراحی و تدوین سیاست‌ها و راهبردهای توسعه سخت افزار در مجموعه جهاد و پیگیری تصویب و اجرای آنها

2.مدیریت ارائه خدمات پشتیبانی و تامین سخت افزار در زمان مناسب و کیفیت مطلوب

3.راهبری و مدیریت امکانات سخت افزاری با هدف ایجاد بالاترین قابلیت اطمینان

4.برنامه‌ریزی توسعه، تقویت و ارتقاء منابع و امکانات سخت‌افزاری در مجموعه جهاد دانشگاهی بصورت استاندارد، هماهنگ و یکپارچه

5.مدیریت تهیه، تأمین و تدارک ملزومات و قطعات سخت افزاری مورد نیاز مجموعه

6.کنترل و نظارت بر اقدامات و برنامه‌های توسعه و تجهیز سخت‌افزار در مجموعه جهاد دانشگاهی

7.شناسایی و انتخاب بهینه تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز جهاد دانشگاهی در چارچوب طرح های جامع انفورماتیک

8.کنترل و نظارت بر نصب، راه‌اندازی و نصب تجهیزات سخت افزاری

9.همکاری در ارائه آموزش های لازم به کاربران به منظور استفاده بهینه و مناسب از تجهیزات سخت افزاری

10.پیگیری و اقدام جهت تامین خدمات پشتیبانی سخت‌افزاری از طریق منابع بیرونی جهاد

11.تهیه و ابلاغ استانداردهای لازم به واحد های جهاد در خصوص توسعه سخت افزار

12.انجام بازدید و بازرسی های ادواری جهت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه از منابع و تجهیزات سخت افزاری

13.بررسی و تایید اسناد، مدارک، و قرارداد های مرتبط با توسعه و پشتیبانی سخت افزار

14.پیگیری اخذ تایید و ابلاغ روش ها، رویه ها، استاندارد ها و برنامه های توسعه سخت افزار و نظارت بر حسن اجرای آنها

15.شناسایی و انتخاب تامین کنندگان ملزومات و قطعات سخت افزاری و نیز پیمانکاران مربوطه و نظارت بر حسن عملکرد ایشان

16.زمینه سازی حفظ و نگهداری ایمن و مطمئن از امکانات و تجهیزات سخت افزاری ویژه و خاص

17.مدیریت منابع و آمار مربوط به تجهیزات و منابع سخت افزاری و ارائه گزارشات مدیریت، تحلیلی و مقایسه ای به مسئولین مربوطه

18.انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق