اخبار
1398/7/20 شنبهمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان
کارگاه اولویت های بهداشتی درمانی اربعین حسینی
برگزاری کارگاه اولویت های بهداشتی درمانی توسط واحد آموزش مرکز حوادث فوریت های پزشکی آبادان برگزار گردید.

.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان:

کارگاه اولویت های بهداشتی درمانی اربعین حسینی باهکت واحد آموزش مرکز حوادث آبادان به محوریت مباحث محوریت مباحث اورژانس های قلبی و ترومایی، اصول بهداشت محیط و چالش های آن در مراسم اربعین و اولویت های درمانی در مسمومیت ها و گزش ها و مباحث پدافندی نظیر بیوتروریسم و حوادث شیمیایی و پرتویی و و survillance در مورخ 20 مهر 98 برگزار گردید.

در ابتدای کارگاه دکتر امین منصور پس از خوش آمدگویی توضیحاتی پیرامون فرآیند های اربعین داد  سپس در مورد لوکیشن و نقاط استقرار ها بصورت تصویری نکات توجیهی را برای پرسنل دخیل بیان کردند.

گفتنی است این کارگاه با حضور کلیه مدیران و پرسنل عملیاتی دانشکده علوم پزشکی آبادان نیروهای اعزامی از استان های معین و سازمان اورژانس کشور تشکیل شد.

اساتید این کارگاه  به ترتیب دکتر فقیه پزشک عمومی در بحث مدیریت تروما و اورژانس محیطی،مهندس سید محمد ابراهیمی کارشناس ارشد سم شناسی در بحث شیمیایی،نظام مراقبت های سندرمیک و اپیدمی های شایع در تجمعات،دکتر نورالله طاهری دکترای مدیریت پرستاری در بحث مدیریت بیماران قلبی و مهندس محمود بناری کارشناس ارشد بیماری ها بودند.


بیشتر