کارگاه آموزش

.

به استحضار می رساد که دومین دوره کارگاه آموزشی PHTM در مورخ 24_25 شهریور ماه 1398 برای معرفی شدگان سه شهرستان (آبادان_خرمشهر_شادگان) برگزار می گردد.
حضور معرفی شدگان درتاریخ های مذکور الزامی می باشد

بیشتر