اخبار

.

نظر به مواد  آئین نامه مالی ومعاملاتی مبنی بر عقد تفاهمنامه داخلی بودجه دانشگاها با واحدهای تابعه در بخش بهداشت،درمان و آموزش وبا عنایت به تأکیدات ریاست محترم دانشگاه مبنی بر رعایت انظباط مالی در سال 1398 ، مدیریت و کارشناسان گروه برنامه ریزی،بودجه و پایش عملکرد دانشگاه جسات انعقاد تفاهم نامه بودجه سال 1398 واحدهای تحت پوشش دانشگاه را بر اساس عملکرد مالی سال قبل طی جدول زمانبندی آغاز نمود .لذا در همین راستا با عنایت به سقف اعتبارات مندرج در قانون بودجه به صورت بهینه لحاظ شد 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 101105
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20302882 تعداد بازديد زيرپورتال: 181940 اين زيرپورتال امروز: 158 سایت در امروز: 8478 اين صفحه امروز: 71