Vision
دورنما ) درآینده  آرزو  داریم (
اداره پرستاری ، یکی از واحدهای دانشکده علوم پزشکی آبادان ، که زیر نظر مستقیم ریاست دانشکده  ، با بکارگیری روشهای علمی و دانش روز در جهت ارائه مراقبتهای کیفی پرستاری ، با بالابردن سطح علمی و توانایی کارکنان ، پیگیری و تامین نیروی انسانی و مطالبات کارکنان پرستاری ، سعی در افزایش میزان کیفیت سلامتی در بیماران نموده و همگام و هم راستا با دیگر معاونتها و واحدهای این دانشکده ، قدم در عرصه بیمار محوری و رضایت بیماران بر میدارد. این اداره سعی دارد که با ارتقاء سطح کیفی خدمات ،دانش و مهارت آموزی و عمل به تعهدات اخلاقی حرفه ای ، به تشکیلات مدیریت پرستاری ارتقاء یابد.
متون عمومي
       

       

       

       

       

        

       

        

        

        
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 4968
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20402970 تعداد بازديد زيرپورتال: 148173 اين زيرپورتال امروز: 85 سایت در امروز: 18851 اين صفحه امروز: 3