چشم اندازمدیریت آمار وفناوری اطلاعات


ما میخواهیم بابکارگیری پایدارترین، مستحکم ترین، پرسرعت ترین و به روزترین

بسترهای ارتباطی و فناوری ها و سامانه های مطرح جهانی، بهترین دانشگاه
 
علوم پزشکی کشور در ارائه خدمات الکترونیکی و پیاده سازی  سلامت کشور

باشیم.

        
                 
       
        
          


           
  
          
           

         
           
 

            


           


           

                              
          

                        
تعداد بازديد اين صفحه: 2326
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20407297 تعداد بازديد زيرپورتال: 322489 اين زيرپورتال امروز: 858 سایت در امروز: 23178 اين صفحه امروز: 3