سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400  
 
Tuesday, May 11, 2021  
 
الثلاثاء, رمضان 29, 1442  
 
رسیدگی به شکایات مردمی
نام و نام خانوادگی
کدملی
تلفن ثابت یا همراه
مکان مورد شکایت (غذاو دارو)
محل شکایت (غذاو دارو)
نام داروخانه یا محل مورد شکایت
آدرس محل مورد شکایت
موضوع شکایت(غذاو دارو)
آدرس محل سکونت
تاریخ درج شکایت
زمان مراجعه به داروخانه
متن شکایت
فایل اسکن مدارک و مستندات (رسید-نسخه و غیره)
کد امنیتی