«معرفی کمیته تجویز ومصرف منطقی دارو (RUD) »


کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو ، با نام اولیه کمیته بررسی نسخ ، در سال ۱۳۸۶ به دستور وزیر بهداشت و با هدف بهبود کیفیت تجویز و مصرف دارو تشکیل شد، این کمیته در این مدتاقدام به فعالیت های زیادی با هدف ارتقاء کیفیت نسخه نوی  سی پزشکان و مصرف دارو توسط مردم کرده است ، فعالیت عمده کمیته ها آن است که پس از بررسی نسخ پزشکان و تهیه


لیست  ایرادات نسخه نویسی پزشکان و از طرف دیگر توجه به آمار فروش داروها، اقدام به تهیه مجموعه های آموزشی برای مردم و پزشکان می نمایند.
 
پیوندها

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 3195
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19837262 تعداد بازديد زيرپورتال: 672277 اين زيرپورتال امروز: 1228 سایت در امروز: 34231 اين صفحه امروز: 3