کارشناسان مسئول:واحد آمار

 

     خانم  نیسریان                                        خانم بنی بوگری

عنوان پست سازمانی:کارشناس آمار                  عنوان پست سازمانی:کارشناس آمار

شماره مستقیم: 53353520 داخلی106               شماره مستقیم: 53353520 داخلی106


کارشناسان مسئول :واحد نرم افزار/شبکه/سخت افزار


 

  مهندس نورانی زاده                                      مهندس فرصیاد

عنوان پست سازمانی:کارشناس نرم افزار          عنوان پست سازمانی:کارشناس نرم افزار

شماره مستقیم: 53353520 داخلی103            شماره مستقیم: 53353520 داخلی105


 
 
مهندس آبادانی                                          مهندس حسینی

عنوان پست سازمانی:کارشناس امنیت      عنوان پست سازمانی:کارشناس نرم افزار
   
شماره مستقیم: 53353520 داخلی102      شماره مستقیم: 53353520 داخلی104


 
   
    مهندس امانی فر                                   مهندس امیرکنعانی

عنوان پست سازمانی:کارشناس شبکه        عنوان پست سازمانی:کارشناس شبکه                

شماره مستقیم: 53353520 داخلی102         شماره مستقیم: 53353520 داخلی 102
                             

  
   مهندس بچاری صالح                               مهندس حبیبی

عنوان پست سازمانی:کارشناس سخت افزار   عنوان پست سازمانی:کارشناس سخت افزار

شماره مستقیم: 53353520 داخلی101         شماره مستقیم: 53353520 داخلی 101 
مهندس جلوای

عنوان پست سازمانی:کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

شماره مستقیم: 53353520 داخلی105
        
                 
       
        
          


           
  
          
           

         
           
 

            


           


           

                              
          

                        
تعداد بازديد اين صفحه: 5097
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32093327 تعداد بازديد زيرپورتال: 582296 اين زيرپورتال امروز: 463 سایت در امروز: 313 اين صفحه امروز: 1