شرح وظایف واحد شبکه :

1- تهیه و تدوین طرح جامع شبکه و ارتباطات دبیرخانه
 و سایت شبکه مرکزی شبکه های ساختمانهای دبیرخانLAN, WAN,P2MP, ISP 2- طراحی، پیکربندی امن، پیادهسازی، مدیریت و نگهداری شبکه های
3-نگهداری و پشتیبانی از پایداری و برقراری خطوط ارتباطی سیمی و بی سیم دبیرخانه به اینترنت و شبکه های دیگر
4- راه اندازی، مدیریت و نگهداری سیستم ها و سرویس های اینترنتی، وب، پست الکترونیکی، پورتال و...

5- کلیه امور مربوط به ثبت دامنه های رسمی مجمع، تنظیمات و پیکربندی کارگزارنام و تمدید و بروز رسانی اعتبار دامن ها.

6- طراحی و ارایه راه حل مناسب در طراحی، نصب، راه اندازی و اجرای سیستم های ارتباطی مرکز تلفن دیجیتال، خطوط ویژه دیتا، مرکز تماس و اتصال به شبکه فیبر نوری مخابرات 
7- طراحی و ارایه راه حل مناسب در پیادهسازی و ساماندهی سیستمهای امنیتی حفاظتی شبکه و سیستمهای رایانهای برای  
افزایش ضریب امنیت و پایداری فرایندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس استانداردهای

8-
مدیریت، نگهداری، پشتیبانی و نظارت بر صحت کارکرد و کنترل ترافیک دادهها

9- مرور سوابق فعالیتها و اقدامات انجام شده در شبکه و پیگیری تلاشهای احتمالی برای نفوذ یا ورود غیرمجاز به سیستم های فعال شبکه
  پویش، کنترل و نظارت کل شبکه از لحاظ سیستمهای عامل، پورت  ها
  
                                                                       و سیستمهای ناشناس و یا خارج از محدوده    ip   -10

11- تهیه و تدوین مستندات شبکه؛ فهرست تجهیزات و ایجاد دورهای نسخه پشتیبان از و نقشه همبندی شبکه، پیکربندی وتنظیمات کلیه تجهیزات فعال جهت استفاده در شرایط بحرانی

12- صب، راه اندازی،مدیریت و نظارت بر صحت کارکرد سیستم ها

13- ارایه خدمات فنی، شبکه ای و ارتباطی در خصوص پیاده سازی ویدئوکنفرانس و تلویزیون اینترنتی سیمای مصلحت

14- طراحی، پیاده سازی، نگهداری و مدیریت شبکه های محرمانه اختصاصی واحد های خاص

15- شرکت فعال در کارگاه های آموزشی، دوره های علمی کاربردی، جلسات و همایش های حوزه ict

16- بررسی، نیازسنجی و امکان سنجی و براورد سیستم های شبکه ای رایانه ای و ارتباطات شبکه ای مخابراتی مورد نیاز مجمع ودرنهایت نظارت و کنترل بر تهیه و خرید آنها
 
17- انجام مطالعه و تحقیق در زمینه  Ict  ،شبکه، امنیت و به منظور ارتقاء سطح علمی کاربردی و ارایه مقاله و..

19- همکاری در تهیه، تدوین برنامه ها و گزارشات اداره کل فناوری اطلاعات در حوزه ict   خصوص بخش شبکه، ارتباطات وسیستم ها

20- بررسی پیشنهادات رسیده از طرف شرکت ها، موسسات و سازمان های مختلف در زمینه ارایه خدمات و سیستم های رایانه ای شبکه ای و ارتباطی

21- مشارکت در سمینار های تخصصی و ارائه ی نتایج حاصله ازتحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات بخصوص در حوزه شبکه و ارتباطات دادهای                        


        
                 
       
        
          


           
  
          
           

         
           
 

            


           


           

                              
          

                        
تعداد بازديد اين صفحه: 3327
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32251922 تعداد بازديد زيرپورتال: 586369 اين زيرپورتال امروز: 1132 سایت در امروز: 32243 اين صفحه امروز: 1