شنبه 30 تیر 1403  
فرم
فرم لیست
فرم جستجو
نام و نام خانوادگی
جنسیت
تاریخ بروز خطا
نوع خطا
مشخصات گزارش دهنده
تاریخ گزارش

289 رکورد
رديف نام و نام خانوادگیشغل بیمارسنجنسیتآدرس محل سکونت تلفنتاریخ بروز خطامحل بروز خطابروزخطاتوسط کدام گروه بوده استنوع خطاشرح مختصرخطای صورت گرفته و علل بروز خطاخطادرسهای آموخته شده و راهکار های پیشنهادی جهت پیشگیر مشخصات گزارش دهنده تاریخ گزارش
1عبدالصمد پور بچاری
بازنشسته
88
مرد
مینو شهر جاده خلیج فارس جنب بسیج پ44
09370935003
1403/04/25
سی سی یو
پرستار
بدون عارضه No Haram
آزمایش Qdبصورت Qid نوشته شده بود
دقت کافی
احمدنژاد
1403/04/25
2صدیقه خضیر اهوازی
خانه دار
71
زن
آبادان فیه خیابان شهید واریان پ 46
09160031998
1403/04/25
سی سی یو
پرستار
بدون عارضه No Haram
سی تی اسکن ریه بیمار انجام نشده بود
دقت کافی
احمد نژاد
1403/04/26
3کاظمیه بی رنگ
خانه دار
76
زن
آبادان مهر پتروسینا بلوک سی 2طبقه 4
09019961966
1403/04/27
بخش MICU
پرستار
نزدیک به وقوع Ner Miss
بدلیل تشابه نرمال سالین با هاف سالین برای رقیق کردن دارو به اشتباه از هاف سالین استفاده شده
دقت به برچسب سرم ها وتغییر دادن برچسپ سرم ها مشابه
سهام رخیصی
1403/04/28
4شهربانو اسمعیلی
خانه دار
79
زن
آبادان فیه لاله22
09357797775
1403/04/25
بخش MICU
پرستار
بدون عارضه No Haram
بدلیل سفت بودن پالس اکسی متری باعث سیانوز انگشت اشاره بیمار شده که پس از مراقبت بهبود پیدا کرده
چنچ پالس اکسی متری هر دو ساعت بین انگشتان دست
سهام رخیصی
1403/04/28
5آسیه ربیعی
خانه دار
75
زن
آبادان ذوالفقاری ایستگاه 5 مهر 1 پلاک 3110
09012829664
1403/04/24
بخش عفونی
پرستار
بدون عارضه No Haram
سفتازیدیم به صورت BD تجویز شده اما در کاردکس به صورت TDs وارد شده است
اردر پزشک به دقت چک شود
حمیده عباسی حجری کارشناس پرستاری
1403/04/25
12345678910...>>>