یکشنبه 30 خرداد 1400  

معرفی

مدیر آمار و فناوری اطلاعات.    نام و نام خانوادگی : مهندس حسین داودی نژاد
         سمت : مدیر
         مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار


            تلفن :  06153353520