شنبه 3 مهر 1400  

معرفی

مدیر آمار و فناوری اطلاعات.    نام و نام خانوادگی : مهندس سارا یلالی
         سمت : مدیر
         مدرک تحصیلی :کارشناس نرم افزار


            تلفن :  06153353520