یکشنبه 10 مرداد 1400  
 
Sunday, August 01, 2021  
 
الأحد, ذو الحجة 22, 1442  
 
فرم نظرسنجی(میزخدمت)
جنسیت
سن
تحصیلات
شغل
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر
شماره تماس
شفافیت فرایندی
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارئه خدمت
انجام کار براساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
راهنمایی سایت
نحوه دسترسی به سایت
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
زمان فرآیند
تعداددفعات مراجعه به سایت برای دریافت خدمت
تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارئه خدمت در فرم رسید خدمت
میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف سایت برای دریافت خدمت
نظام مند بودن فرآیند
نظم ، ترتیب و سهولت دسترسی به افرادوامکانات برای دریافت خدمت
دریافت یکباره مدارک و اطلاعات تکراری به صورت الکترونیکی در هنگام مراجعه به سایت
ارائه جند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری
احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمات
کلیت فرآیند
احساس رضایت از خدمت دریافت شده