یکشنبه 10 مرداد 1400  
 
Sunday, August 01, 2021  
 
الأحد, ذو الحجة 22, 1442  
 
متون عمومي
فرم نظام پیشنهادات و انتقادات
* پیشنهاد دهنده
* تاریخ
* پیشنهاد مربوط به :
* عنوان پیشنهاد
* راهکارهای پیشنهادی
شرح وضعیت موجود
چنانچه طرح پیشنهادی شما توضیحات بیشتری دارد گزینه بلی را انتخاب نمائید.
مشخصات فردی
* نام
* نام خانوادگی
* کدملی
سمت
تحصیلات
تلفن
* محل خدمت(در صورتیکه عضو سازمان نیستید جمله بدون محل خدمت را بنویسید)
ایمیل
کد امنیتی