شنبه 30 تیر 1403  

سامانه ثبت شکایات و گزارش ها
1402/8/2 سه‌شنبه

شهروند گرامی ؛ خواهشمند است درزمان طرح درخواست،گزارش یا شکایت به نکات زیر توجه نمایید:

" گزارش " فرد تمایلی به ثبت مشخصات واطلاعات خود نداردوصرفا قصداعلام تخلفی به صورت محرمانه وبدون پیگیری نتیجه را دارد.

" شکایت " شخص خواهان دریافت نتیجه رسیدگی به شکایت خود می باشد.


ثبت شکایت                                                                                                         پیگیری شکایت