اخبار
1397/10/13 پنجشنبه
آموزش مقدماتی اوراق و سرمایه گذاری در بازار بورس
با توجه به برگزاری کلاس سایما در تاریخ 13/10/97در ستاد دانشکده ،با هماهنگی مدیر محترم مالی از آقای امینی کیا نماینده کارگزاری رسمی بورس و اوراق بهادار کالا و انرژی ،شعبه آبادان دعوت بعمل آمد.مطالب ارزنده ای  توسط  آقای امینی درخصوص  ماهیت بورس و اوراق و نحوه سرمایه گذاری در بازار بورس را ارائه گردید.

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir