بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی
 مسئول بخش:خانم لیلا جابرهاشمی
تعداد تخت:20 عدد
تعداد پرستار:16 نفر
تعداد بهیار:3 نفر
تعداد کمک بهیار:2 نفر
تعداد منشی:1 نفر
نیروی خدمات:3 نفر
تعداد بازديد اين صفحه: 5457
تعداد بازديد کنندگان سايت: 21618759 تعداد بازديد زيرپورتال: 467229 اين زيرپورتال امروز: 495 سایت در امروز: 15895 اين صفحه امروز: 3