يكشنبه 29 دي 1398  
 
Sunday, January 19, 2020  
 
الأحد, جمادى الأولى 24, 1441  
 
صورت جلسه 1
تاریخ کارهای محوله
شماره جلسه
شرکت پیمانکار
مدیر پروژه
کارهای آینده
کارهای معوقه