چهارشنبه 22 مرداد 1399  
 
Wednesday, August 12, 2020  
 
الأربعاء, ذو الحجة 22, 1441  
 
صورت جلسه 1
تاریخ کارهای محوله
شماره جلسه
شرکت پیمانکار
مدیر پروژه
کارهای آینده
کارهای معوقه