دوشنبه 31 شهریور 1399  
 
Monday, September 21, 2020  
 
الإثنين, صفر 04, 1442  
 
نطر سنجی معاونت آموزشی(کتابخانه)
لطفا کتابخانه مورد نظر جهت نظرسنجی انتخاب کنید
میزان رضایت از منابع چاپی کتابخانه
میزان رضایت از منابع دیجیتال
میزان رضایت از وضعیت سالن های مطالعه
میزان رضایت از روزآمدی مجموعه
میزان رضایت از پوشش موضوعی مجموعه
میزان رضایت از پرسنل کتابخانه
میزان رضایت از مهارت شغلی کتابداران در تامین نیازاطلاعاتی شما
میزان رضایت از اطلاع رسانی در زمینه کارگاه ها و اخبارمرتبط با کتابخانه
در صورت تمایل این قسمت را تکمیل نمایید:
نام و نام خانوادگی جنسیت
رشته تحصیلی ایمیل