جمعه 4 اسفند 1402  
1400/6/17 چهارشنبه

بسم الله الرحمن الرحیم

کار جهادی ، عامل پیروزی‌ها
مقام معظم رهبری: ما هر جایی که به خدا تکیه کردیم، به نیروی مردم تکیه کردیم و حاضر به حرکت جهادی شدیم، پیروز شدیم؛                                               

 
فرم ثبت نام داوطلبین جهادی